Với phương châm “Sức khỏe là vàng” khởi động cho năm mới 2023 Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể Cán bộ nhân…

Hoạt động chuyên môn

Nhằm nâng cao kiến thức phòng chống sốt xuất huyết trong trường học, đặc biệt là cho đối tượng sinh viên, ngày 05/12/2019, Bệnh viện Đại học Quốc…