• Khoa Nội - Nhi

  Điện thoại:

  Email:

 • Khoa Ngoại

  Điện thoại:

  Email:

 • Khoa Da liễu

  Điện thoại:

  Email:

 • Khoa Sản

  Điện thoại:

  Email:

 • Khoa Mắt

  Điện thoại:

  Email:

 • Khoa Tai Mũi Họng

  Điện thoại:

  Email:

 • Khoa Răng Hàm Mặt

  Điện thoại:

  Email:

 • Khoa Xét nghiệm

  Điện thoại:

  Email:

 • Khoa Dược

  Điện thoại:

  Email:

 • Khoa Y học cổ truyền Phục hồi chức năng

  Điện thoại:

  Email:

 • Khoa Chẩn đoán hình ảnh Thăm dò chức năng

  Điện thoại:

  Email:

 • Khoa KCB Bác sĩ Gia đình Khám theo yêu cầu

  Điện thoại:

  Email:

 • Khoa Chống nhiễm khuẩn

  Điện thoại:

  Email:

 • Trung tâm Hỗ trợ sinh sản CN mô ghép

  Điện thoại:

  Email:

 • Trung tâm tim mạch

  Điện thoại:

  Email:

 • Phòng Tài chính - Kế toán

  Điện thoại:

  Email:

 • Phòng Hành chính - Trang thiết bị Y tế

  Điện thoại:

  Email:

 • Phòng Tổ chức cán bộ

  Điện thoại:

  Email:

 • Phòng Kế hoạch tổng hợp

  Điện thoại:

  Email:

 • Phòng Y tế học đường - Công tác xã hội

  Điện thoại:

  Email:

 • Phòng Điều dưỡng

  Điện thoại:

  Email: