Submitted by bv_admin on 19/01/2021 - 10:21
Ảnh bản tin nội bộ

Nhằm nâng cao kiến thức phòng chống sốt xuất huyết trong trường học, đặc biệt là cho đối tượng sinh viên, ngày 05/12/2019, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC) và Ban quản lý ký túc xá thuộc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên ĐHQGHN tổ chức “Tập huấn công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch sốt xuất huyết’’ cho cán bộ và sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tham dự buổi tập huấn có đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC), các cán bộ phụ trách Tổ Y tế trường học tại BV ĐHQGHN, cán bộ trạm y tế cơ sở Phạm Văn Đồng, Trung tâm hỗ trợ sinh viên ĐHQGHN cùng đông đảo sinh viên.

Tại buổi tập huấn, các bài trình bày đã giới thiệu một số đặc điểm chủ yếu của bệnh sốt xuất huyết và quá trình lây truyền dịch bệnh, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết hiện nay, nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết ở Hà Nội, biện pháp phòng chống sốt xuất huyết và các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết trong trường học.

Buổi tập huấn chuyên đề về phòng chống sốt xuất huyết đã giúp cho các cán bộ quản lý và các em sinh viên những hiểu biết và kiến thức hữu ích trong việc nâng cao sức khỏe và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các khu ký túc xá của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

Ths. BS Chử Thị Chung, Phó trưởng khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học, CDC Hà Nội trình bày về dịch bệnh sốt xuất huyết.

 

Buổi tập huấn có sự tham gia rất tích cực của các sinh viên ĐHQGHN.

TẬP HUẤN CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI KÝ TÚC XÁ PHẠM VĂN ĐỒNG

Nhằm nâng cao kiến thức phòng chống sốt xuất huyết trong trường học, đặc biệt là cho đối tượng sinh viên, ngày 05/12/2019, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC) và Ban quản lý ký túc xá thuộc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên ĐHQGHN tổ chức “Tập huấn công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch sốt xuất huyết’’ cho cán bộ và sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tham dự buổi tập huấn có đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC), các cán bộ phụ trách Tổ Y tế trường học tại BV ĐHQGHN, cán bộ trạm y tế cơ sở Phạm Văn Đồng, Trung tâm hỗ trợ sinh viên ĐHQGHN cùng đông đảo sinh viên.

Tại buổi tập huấn, các bài trình bày đã giới thiệu một số đặc điểm chủ yếu của bệnh sốt xuất huyết và quá trình lây truyền dịch bệnh, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết hiện nay, nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết ở Hà Nội, biện pháp phòng chống sốt xuất huyết và các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết trong trường học.

Buổi tập huấn chuyên đề về phòng chống sốt xuất huyết đã giúp cho các cán bộ quản lý và các em sinh viên những hiểu biết và kiến thức hữu ích trong việc nâng cao sức khỏe và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các khu ký túc xá của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

Ths. BS Chử Thị Chung, Phó trưởng khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học, CDC Hà Nội trình bày về dịch bệnh sốt xuất huyết.

 

Buổi tập huấn có sự tham gia rất tích cực của các sinh viên ĐHQGHN.