Submitted by editor on 03/01/2023 - 15:39
Ảnh bản tin nội bộ

Với phương châm “Sức khỏe là vàng” khởi động cho năm mới 2023 Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể Cán bộ nhân viên bệnh viện.

Thực hiện kế hoạch khám theo quy định, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ, nhân viên (CBNV) ngay trong những ngày đầu năm CBNV Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội đã tích cực tham gia khám sức khỏe do bệnh viện tổ chức nhằm kiểm tra sức khỏe cá nhân sàng lọc và phát hiện những vấn đề sức khỏe nếu có để được can thiệp kịp thời.

Đối tượng được khám sức khỏe định kỳ bao gồm toàn thể CBNV của viện, CBNV làm việc theo hợp đồng lao động. Trong đợt khám sức khỏe lần này CBNV sẽ được lấy máu xét nghiệm thăm dò những chức năng cơ bản về sinh hóa, tế bào, sàng lọc các bệnh cơ bản qua đường máu; Siêu âm, chụp X quang. Bên cạnh đó các CBNV còn được khám thể lực (chiều cao, cân nặng, mạch, huyết áp, nhịp thở); Nội tổng hợp, Chuyên khoa lẻ, Răng hàm mặt, Mắt, Tai - mũi -họng,..

 

Ảnh CBNV tham gia khám sức khỏe tại bệnh viện:

 

Khám sức khỏe cho CBNV của bệnh viện là hoạt động định kỳ, bắt buộc theo quy định, tuy nhiên đây cũng là hoạt động thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của Ban lãnh đạo bệnh viện nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ tốt nhất cho các CBNV, người lao động đang làm việc tại bệnh viện.

Nhờ kết quả khám sức khoẻ định kỳ, mỗi cán bộ nhân sẽ có những điều chỉnh về dinh dưỡng, rèn luyện thể lực để duy trì sức khoẻ, đảm bảo công việc và hoạt động hằng ngày. Cùng với đó, kết quả khám sức khoẻ giúp cho bệnh viên nắm được tình hình sức khoẻ của CBNV trong viện và đưa ra những định hướng nâng cao sức khoẻ và sắp xếp công việc phù hợp, đồng thời mang đến cho CBNV bệnh viên những tư vấn cần thiết để có sự chăm sóc tốt hơn về sức khoẻ và tinh thần, tạo động lực giúp CBNV có thể hoàn công việc một cách tốt nhất.

 

 

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN

Với phương châm “Sức khỏe là vàng” khởi động cho năm mới 2023 Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể Cán bộ nhân viên bệnh viện.

Thực hiện kế hoạch khám theo quy định, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ, nhân viên (CBNV) ngay trong những ngày đầu năm CBNV Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội đã tích cực tham gia khám sức khỏe do bệnh viện tổ chức nhằm kiểm tra sức khỏe cá nhân sàng lọc và phát hiện những vấn đề sức khỏe nếu có để được can thiệp kịp thời.

Đối tượng được khám sức khỏe định kỳ bao gồm toàn thể CBNV của viện, CBNV làm việc theo hợp đồng lao động. Trong đợt khám sức khỏe lần này CBNV sẽ được lấy máu xét nghiệm thăm dò những chức năng cơ bản về sinh hóa, tế bào, sàng lọc các bệnh cơ bản qua đường máu; Siêu âm, chụp X quang. Bên cạnh đó các CBNV còn được khám thể lực (chiều cao, cân nặng, mạch, huyết áp, nhịp thở); Nội tổng hợp, Chuyên khoa lẻ, Răng hàm mặt, Mắt, Tai - mũi -họng,..

 

Ảnh CBNV tham gia khám sức khỏe tại bệnh viện:

 

Khám sức khỏe cho CBNV của bệnh viện là hoạt động định kỳ, bắt buộc theo quy định, tuy nhiên đây cũng là hoạt động thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của Ban lãnh đạo bệnh viện nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ tốt nhất cho các CBNV, người lao động đang làm việc tại bệnh viện.

Nhờ kết quả khám sức khoẻ định kỳ, mỗi cán bộ nhân sẽ có những điều chỉnh về dinh dưỡng, rèn luyện thể lực để duy trì sức khoẻ, đảm bảo công việc và hoạt động hằng ngày. Cùng với đó, kết quả khám sức khoẻ giúp cho bệnh viên nắm được tình hình sức khoẻ của CBNV trong viện và đưa ra những định hướng nâng cao sức khoẻ và sắp xếp công việc phù hợp, đồng thời mang đến cho CBNV bệnh viên những tư vấn cần thiết để có sự chăm sóc tốt hơn về sức khoẻ và tinh thần, tạo động lực giúp CBNV có thể hoàn công việc một cách tốt nhất.